EXECUTIVE TEAM

President

Mr. Rajendra K Sunar Senchury

Senior Vice-President

Mr. Ravi Lal Sunar

Vice-Resident

Mr. Arjun Bagale

Vice-President

Ms. Punyawati Ramtel

Vice-Resident

Mr. Tirtha B Pariyar Sewa

Vice-President

Ms. Sukkim Pokheral

General Secretary

Mr. Rajan Sunar

Joint-Secretary

Ms. Srijana Pariyar

Treasurer

Mr. Gyanendra Gahatraj

Joint-Treasurer

Ms. Sabita Bishwakarma

Central Member

Mr. Kul Bishokarma

Central Member

Mr. Krishna Bishwakarma

Central Member

Mr. Tam BK

Central Member

Mr. Narayan Gayak

Central Member

Mr. Bhim Narayan BK

Central Member

Ms. Nista Lohani

Central Member

Mr. Mani Lal Ramdam

Central Member

Mr. Amiri Mochi

%d bloggers like this: